eCopy

Existuje chytrá a jednoduchá cesta k vytvoření a řízení skenovaných dokumentů. eCopy je snadno použitelný systém pro převod jakéhokoliv typu papírových dokumentů do elektronického formátu, který bez námahy integruje do všech podnikových aplikací. Spojuje vaši digitální tiskárnu nebo skener Canon s vaším podnikovým emailem a jinými síťovými podnikovými aplikacemi, pro nízko nákladovou, jednoduchou, okamžitou distribuci a správu elektronických kopií papírových dokumentů v černobílém nebo barevném provedení.

S eCopy připojené k vašemu zařízení Canon můžete vaši práci učinit produktivnější a proces efektivnější, značně snížit náklady na distribuci a učinit informaci bezpečnější – pomoci každému společně pracovat mnohem efektivněji.

ECOPY

Rychlá komunikace: eCopy vytváří a distribuuje rozhodující dokumenty jako soubory PDF nebo TIFF v lokální síti při internetové rychlosti.
Bezpečnost a kompatibilita: Vaše dokumenty zůstávají bezpečné se zabudovaným 128-bitovým enkryptovacím softwarem poskytujícím možnost vytvoření kontroly průběhu zpracování.
Růst ROI: eCopy výrazně snižuje náklady, zvyšuje produktivitu a efektivnost a zlepšuje váš ROI (návratnost investic) odstraněním nákladů na kurýra, umožněním sdílení informace a vytvářením základny systémů správy dokumentů.

KONTROLA VÝSTUPU DOKUMENTŮ

Sledování nákladů Vyšší kontrola nad tiskovým rozpočtem: Software uniFLOW má vestavěný systém posílání zpráv o nákladech na tisk, kopírování a skenování. Díky tomu máte přesný přehled o výdajích, o tom, kdo tyto výdaje vynakládá, jak náklady vyúčtovat a jak šetřit.
Zabezpečený tisk Bezpečný tisk citlivých dokumentů: Software uniFLOW umožňuje uživatelům odesílat citlivé dokumenty do jakékoli síťové tiskárny a vytisknout je, až budou u tiskárny připraveni dokument vyzvednout. Každý si tak může vybrat, kdy a kde bude tisknout, a to s jistotou, že jejich dokument je v bezpečí.
Inteligentní směrování Vylepšený postup tisku a správa nákladů: Software uniFLOW umožňuje správci nastavit pravidla o tom, jak a kde se dokumenty tisknou. To zabrání tvorbě front u stolních tiskáren a zároveň zajistí úspory díky centrálnímu řízení objemu barevného tisku.
Zdokonalené skenování Snadné pořízení a distribuce informací: Software uniFLOW umožňuje uživatelům rychle a snadno skenovat a komprimovat dokumenty z multifunkčních zařízení společnosti Canon přímo do e-mailu nebo systémů souborů, jako jsou Microsoft SharePoint nebo Therefore od společnosti Canon. Přizpůsobené pracovní postupy, kterými se řídí všichni uživatelé v podniku, jsou zárukou odpovídajícího používání.
Zabezpečení dokumentů Vyšší ochrana firemních dat: Únik informací představuje vážnou hrozbu pro každou společnost. Všechna důvěrná data jsou monitorována, čímž se zabraňuje nákladným únikům informací.
Tisk pro mobilní zařízení Tisk na jakékoli tiskárně z jakéhokoli mobilního zařízení: Se softwarem uniFLOW získá vaše firma možnost tisknout z mobilních zařízení. Uživatelé nebo hosté mohou nyní tisknout ze svých mobilních zařízení připojených k internetu, ať už jde o dokumenty posílané z místního úložiště nebo z cloudových aplikací, a to aniž by došlo k ohrožení bezpečnosti sítě.

SPRÁVA DOKUMENTŮ

Inteligentní správa dokumentů: Ztrácí váš personál stále čas vyhledáváním dokumentů?Kancelářští pracovníci stráví až 8 hodin týdně hledáním dokumentů*, což znamená plýtvání podnikovým časem a penězi. Nemusí tomu tak být. S řešením Inteligentní správy dokumentů Canon můžete spravovat dokumenty mnohem efektivněji, snížit manuální zpracování a umožnit okamžité bezpečné vyhledání odkudkoliv. Tak, pokud chcete pracovat chytřeji, šetřit vaše podnikové peníze a snížit stres se správou dokumentů v kanceláři, teď již můžete.Inteligentní správa dokumentů Canon jednoduše umožňuje všem oblastem vašeho podnikání používat dokumentové informace mnohem efektivněji. Umožní rychlé a přesné vyhledávání a umístění dokumentů bez přesunu jediného listu papíru nebo dokonce opuštění vašeho pracovního stolu.
Výměna a distribuce dokumentů, bez potřeby faxu nebo časově náročných poštovních služeb, splní požadavky vašich zákazníků rychleji a jednodušeji než kdy předtím, ať pracujete ve vaší kanceláři, na pobočce nebo doma.
Naši kvalifikovaní konzultanti podnikových řešení rozumí vašim potřebám. S jejich bohatou zkušeností vám pomohou identifikovat potenciální zlepšení, které by správa dokumentů mohla přinést vašemu podnikání. Naše systémy jsou modulární, jednoduše integrovatelné, co minimalizuje výdaje spojené s jejich zavedením.Nabídka společnosti Canon je jedinečná svým “end-to-end” řešením, které pokrývá všechny procesy v oblasti práce s dokumenty.*Výzkum Blue Lion

DISTRIBUCE DOKUMENTŮ

Distribuce dokumentů: Zasílání dokumentů může být pomalé a frustrující, zvláště když nevíte, kdy váš dokument přišel. S bezpečným řešením distribuce dokumentů Canon můžete sdílet důležité dokumenty s kolegy a obchodními partnery kdekoliv během chvilky. Ať je sdílíte s jednou osobou nebo skupinou, můžete si být jisti, že proces poběží hladce a oni mohou pracovat s vašimi dokumenty bez zpozdění. Takže pokud chcete pracovat efektivněji a cenově efektivnějším způsobem sdílet vaše dokumenty, teď je to možné.

BEZPEČNOST

Zachování důvěrnosti: Náš systém ochrany zajistí, že důležité obchodní informace v papírové i digitální podobě nebudou přístupné neoprávněným osobám ani žádným systémům. Zajistíme např.Zabezpečení přenosu informací prostřednictvím sítě po vytištění nebo naskenování dokumentů.
Bezpečné uchovávání dokumentů tak, aby nebylo možné získat žádné důvěrné dokumenty z pevného disku multifunkčního tiskového zařízení.
Zachování integrity: Zachování integrity znamená, že informace zůstanou věrné originální verzi, a to díky systému kontroly, který provádění změn či vymazání uživatelům povolí teprve poté, co k těmto úkonům získají oprávnění. V mnoha oborech je zajištění neporušenosti dokumentů zákonným požadavkem.Díky technologii, jež umožňuje připojit k naskenovaným dokumentům digitální podpisy, lze zajistit, že dokument není možné změnit a že se zobrazí ve stejné podobě, v jaké byl naskenován.
Zajištění dostupnosti: Kromě ochrany informací také zajistíme, aby v případě potřeby byly informace našim zákazníkům dostupné v požadovaném čase, na požadovaném místě a ve správné podobě.Šifrování PDF dokumentů je nástroj, který umožní prohlížení jejich obsahu pouze oprávněným osobám, tj. osobám, jež znají správné heslo.
Vytvořením redundantních důležitých systémů lze zaručit stálou dostupnost důležitých informací.

ŘÍZENÍ TISKU A ZAŘÍZENÍ

Správa tisku a zařízení: Maximalizujte efektivitu a řiďte náklady. S použitím Řešení správy zařízení od Canon můžete rychle a lehce optimalizovat výkon vašich síťových tiskových zařízení. Naše všestranná škála softwarových nástrojů dodá pozitivní užitek napříč sítěmi všech velikostí, od malých uživatelských skupin po velké podniky s vícemístnou implementací. Tyto nástroje umožňují síťovým uživatelům sdílet zařízení v průběhu tisku efektivněji. Administrátoři systému mohou dosáhnout zvýšenou efektivitu správy zařízení s přínosem integrovaného a centralizovaného řízení.Optimalizace výkonu vašich tiskových zařízení s Canonem může znamenat skutečný rozdíl v efektivitě vašeho kancelářského prostředí. Proaktivní monitorování zařízení v reálném čase ukáže uživatelům, kde přesně a kdy budou jejich úlohy vytištěné, zatímco možnost odhalení a identifikace problémů minimalizuje prostoje zařízení. Ať je vaše síť jakkoli velká, těchto přínosů dosáhnete lehce, protože každá funkce je přístupná přes jednoduché, přátelské a flexibilní uživatelské rozhraní.

TISKOVÁ ŘEŠENÍ PRO PODNIKY

SQue: Software SQue od společnosti Canon je výkonný nástroj pro vytváření a správu front tiskáren pro zařízení Canon na platformách UNIX. Software SQue umožňuje využít širokou řadu funkcí zařízení, jako jsou možnosti dokončování a odesílání, zabezpečený tisk a účtování pro jednotlivá oddělení. Software SQue podporuje všechny hlavní tiskové systémy, včetně SystemV, LPR a CUPS. Je k dispozici pro systémy Solaris, HP-UX, AIX, SCO a IRIX. Kromě toho podporuje různé verze systému Linux.
Konfigurační nástroj dokáže nastavit všechny možnosti dokončování, které jsou podporovány danou tiskárnou. K dispozici jsou dvě verze konfiguračního nástroje – grafickou verzi lze použít v libovolném grafickém prostředí X11a textovou verzi v prostředí s konzolou.
Software SQue také integruje funkce poštovní schránky, zabezpečeného tisku a účtování na zařízeních Canon se systémem UNIX. Pro každou frontu může správce přiřadit jednotlivé uživatele systému UNIX konkrétním poštovním schránkám, heslům nebo účtům v zařízení.Důležité funkce:
• Umožňuje jednoduché vytvoření specifických nebo vyhrazených front tiskárny poskytujících přístup ke všem funkcím zařízení Canon.
• Vytvořit a používat jedinou tiskovou frontu s různými parametry.
• Tisk souborů prostřednictvím softwaru SQue, který je nezávislý na hlavní aplikaci.
• Spravuje všechny funkce zařízení Canon (zásobníky papíru, oboustranný tisk, sešívání, formáty papíru atd.) tak, jak je stanoveno souborem PPD nebo PDD. Podporuje protokol CPCA společnosti Canon pro dokončování a pokročilé možnosti zpracování.
• Podporuje pokročilé funkce jako: tisk z poštovní schránky, zabezpečený tisk a tisk s účtováním pro jednotlivá oddělení.
• Podporuje všechna současná zařízení Canon řady iR, imageRUNNER, imageRUNNER ADVANCE, CLC a EFI a také vybraná zařízení i-SENSYS. Úplné podrobné informace o podporovaných zařízeních získáte v centru pro stahování softwaru (Software Donwload Centre).
• Podporuje mnoho možností příkazového řádku pro online tisk s podrobným nastavením.
• Poskytuje automaticky spouštěný nástroj pro snadný tisk souboru s volitelným nastavením.
• K dispozici je také jako uživatelské rozhraní ASCII pro servery se systémem UNIX vybavené pouze terminály alpha.
• Automatická interní transformace dat PS a PDF na data PCL (nebo dat PDF na data PS) pro stanice se systémem UNIX/Linux, kde je dostupný Ghostscript.Společnost Canon doporučuje používat software SQue jako výchozí produkt ve všech systémech UNIX.Software SQue je licencován pro server nebo pracovní stanici, přičemž je nezávislý na počtu zařízení Canon připojených k síti. Dostupná je také licence pro celou organizaci. Potřebujete-li podrobné informace, obraťte se na místní zastoupení společnosti Canon. Na webu pro stahování softwaru společnosti Canon http://software.canon-europe.com/ jsou k dispozici ke stažení zkušební verze (tiskové výstupy obsahují přetisk s vodoznakem).Základní specifikace softwaru SQue
Jazyky Angličtina, francouzština, italština, němčina, španělština
Tiskové systémy SystemV, LPR, LPRng, CUPS
Systémy UNIX Solaris, HP-UX, AIX, SCO, IRIX
Systémy Linux Fedora, SUSE, Debian, Mandriva
Hardwarová rozhraní Síťová (LPR, TCP, IPP)
Jazyky PDL PostScript, PCL 5, CPCA
 CQue: Software CQue od společnosti Canon je výkonný nástroj pro vytváření a správu front tiskáren pro zařízení Canon na platformách Linux. Software CQue umožňuje využít širokou řadu funkcí zařízení, jako jsou možnosti dokončování a také poštovní schránka, zabezpečený tisk a účtování pro jednotlivá oddělení. Software CQue je integrován pouze se systémy CUPS a je dostupný pro všechny hlavní distribuce systému Linux.Software CQue obsahuje funkci, která integruje funkce poštovní schránky, zabezpečeného tisku a účtování pro oddělení zařízení Canon se systémem Linux. Pro každou frontu může správce přiřadit jednotlivé uživatele systému Linux konkrétním poštovním schránkám, heslům nebo účtům v zařízení.Důležité funkce:
• Umožňuje vytvoření specifických nebo vyhrazených front tiskárny poskytujících přístup ke všem funkcím zařízení Canon pomocí pár kliknutí myší.
• Vytvořit a používat jedinou tiskovou frontu s různými parametry.
• Spravovat všechny funkce zařízení Canon (zásobníky papíru, oboustranný tisk, sešívání, formáty papíru atd.) tak, jak je stanoveno souborem PPD.
• Podporuje pokročilé funkce jako: tisk z poštovní schránky, zabezpečený tisk a tisk s účtováním pro oddělení.
Pro novější verze GTK+ jsou podporovány pokročilé možnosti přímo z rozhraní pro tiskárnu většiny aplikací pro systém Linux.
• Podporuje všechna současná zařízení Canon řady iR, imageRUNNER, imageRUNNER ADVANCE, CLC a EFI a také vybraná zařízení i-SENSYS. Úplné podrobné informace o podporovaných zařízeních získáte v centru pro stahování softwaru (Software Donwload Centre).
• Podporuje mnoho možností příkazového řádku pro online tisk s podrobným nastavením.
• Automatická interní transformace dat PS a PDF na data PCL5 nebo PCL6 (nebo dat PDF na data PS) prostřednictvím modulu Foomatic systému Linux.
• Je k dispozici ve formě balíčků RPM a DEB nebo jako soubor tar+gzip.Společnost Canon doporučuje používat software CQue jako výchozí produkt ve všech systémech Linux.Software CQue lze bezplatně stáhnout z webu pro stahování softwaru společnosti Canon http://software.canon-europe.com/.Základní specifikace softwaru CQue
Jazyky Angličtina, francouzština, italština, němčina, španělština, katalánština1
Tiskové systémy CUPS 1.2 (vyžaduje také Foomatic 2.0)
Systémy Linux Fedora, SUSE, Debian, Ubuntu, Mandriva
Hardwarová rozhraní Síťová (LPR, TCP, IPP), USB
Jazyky PDL PostScript, PCL 5, PCL 6
Ovladač Canon UFRII/UFRII-LT pro systém Linux

Tento ovladač umožňuje tisknout v prostředí systému Linux na libovolném zařízení podporujícím jazyk pro popis stránky UFRII/ UFRII-LT vyvinutý společností Canon.

Ovladač je navržen pro integraci se systémem CUPS a podporuje pouze systémy Linux. Tento ovladač je doporučován pro tiskárny, které nejsou podporovány softwarem CQue ani softwarem SQue.

Ovladač Canon UFRII/UFRII-LT pro systém Linux je k dispozici k bezplatnému stažení z webu pro stahování softwaru společnosti Canon http://software.canon-europe.com/.

Základní specifikace ovladače UFRII/UFRII-LT pro systém Linux
Jazyky Angličtina, francouzština, italština, němčina, španělština
Tiskové systémy CUPS
Systémy Linux Fedora, SUSE, Debian, Ubuntu, Mandriva
Hardwarová rozhraní Síťová (LPR, TCP, IPP), USB
Jazyky PDL UFRII, UFRII-LT

Tisk ze systémů AS400 a iSeries: Software Canon OS400 Object Generator dovoluje tiskárnám Canon snadné připojení k systémům AS400 a iSeries a umožňuje využívat některé běžně podporované funkce tiskáren, jako jsou výběr zásuvky, velikost stránky atd. Zjednodušuje vytváření objektů Workstation Customisation Object pro použití s funkcí Host Print Transform (HPT) v systémech AS400, iSeries, System i a nyní i serverech Power Systems. Díky jednoduchým nabídkám lze snadno vytvářet a integrovat objekty WSCST (Workstation Customisation Object) pro tiskárny Canon do pracovního toku hostitelské tiskárny.
Tento produkt nepodporuje plně požadavky pro tisk IPDS (Intelligent Printer Data Stream). Na trhu jsou dostupné produkty od jiných dodavatelů, které lze použít k implementaci řešení IPDS s tiskárnami Canon.Důležité funkce:
• Dovoluje tiskárnám Canon snadné připojkení k systémům iSeries a umožňuje využívat některé běžně podporované funkce tiskáren, jako jsou výběr zásuvky, velikost stránky atd.
• Umožňuje zákazníkům se systémem iSeries tisknout soubory SCS (SNA Character String) prostřednictvím funkce Host Print Transform přímo na zařízeních Canon v jejich síti.
• Uživatelsky optimalizované konfigurační rozhraní poskytuje kontrolu nad funkcemi, tiskárnou a dokumenty a také rychlé nastavení.
• Podporuje všechna současná zařízení Canon kompatibilní s jazykem PCL řady iR, imageRUNNER a imageRUNNER ADVANCE a také vybraná zařízení i-SENSYS. Úplné podrobné informace o podporovaných zařízeních získáte v centru pro stahování softwaru (Software Donwload Centre).Software Object Generator pracuje bez licenčního klíče jako bezplatná zkušební verze. Produkt bude plně funkční, ale bude vytvářet tiskové výstupy s přetiskem na každé vytištěné stránce. K přeměně na licencovanou verzi bude potřebné zakoupit číslo licenčního klíče.Software Canon OS400 Object Generator podléhá poplatku, podrobné informace získáte od místního zastoupení společnosti Canon. Zkušební verzi lze stáhnout z webu pro stahování softwaru společnosti Canon http://software.canon-europe.com/.Základní specifikace softwaru OS400 Object Generator
Jazyky Angličtina, francouzština, italština, němčina, španělština
Tiskové systémy Host Print Transform
Podpora operačního systému iSeries V5R2 až V6R1
Hardwarová rozhraní Síťová (TCP)
Jazyky PDL PCL
Tisk ze systému Citrix
Ovladač tiskárny Lite Plus PCL6:
Kromě standardního ovladače PCL pro systém Windows od společnosti Canon také nabízíme ovladač tiskárny Lite Plus PCL6, který byl navržen, vyvinut a optimalizován primárně pro práci v systému Citrix a dalších síťových prostředích tenkých klientů. Důležité je, že podporuje mnoho dostupných možností a funkcí zařízení Canon a současně zabírá mimořádně malé místo v paměti.Důležité funkce:
• Malé nároky ovladače na paměť < 3 Mb
• Kompatibilní s prostředím automatického vytváření systému Citrix
• Plná podpora zařízení s oboustranným tiskem, tiskem brožur, sešíváním, děrováním, výběrem zásobníku a poštovní schránkou
• 4 volitelné úrovně komprese obrazu pro snížení velikosti zařazených souborů
• Certifikováno laboratořemi Microsoft WHQL
• Podporuje širokou řadu zařízení Canon i-SENSYS, imageRUNNER a imageRUNNER ADVANCE kompatibilních s jazykem PCL. Úplné podrobné informace o podporovaných zařízeních získáte v centru pro stahování softwaru.
• K dispozici v angličtině, francouzštině, italštině, němčině a španělštině
• Ryzí ovladač PCL6 s podporou 32bitové a 64bitové verze.
• Certifikace Citrix-Ready®
• K dispozici volně ke stažení z centra pro stahování softwaru společnosti Canon. http://software.canon-europe.com/.Základní specifikace ovladače tiskárny Lite Plus PCL6
Jazyky Angličtina, francouzština, italština, němčina, španělština
Podpora operačních systémů Windows 2003, 2008, 2008 R2 Server
Windows 2000, XP, Vista, Windows 7 (použitelný pro verze x32 a x64)
Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, 4.5, XenApp (použitelný pro verze x32 a x64), ICA Citrix Client 8.0, 9.0, 10.10, 11.0, 12.0
Hardwarová rozhraní Síťová (LPR, TCP, IPP), USB
Jazyky PDL PCL
Tisk ze systému SAP: Typy zařízení SAP pro zařízení Canon poskytují bezproblémovou integraci s prostředími systému SAP a umožňují využívat pokročilé tiskové funkce, jako jsou možnost konečných úprav a podpora tisku čárových kódů.Společnost Canon se v červnu 2009 připojila k programu dodavatelů tiskáren pro systém SAP jako účastník úrovně Gold Level. Zákazníci se systémem SAP si mohou stáhnout typy zařízení Canon certifikované pro systém SAP přímo z portálu podpory systému SAP, jak je podrobně popsáno ve zprávě SAP 1135052 „Zpráva průvodce dodavateli tiskáren: CANON“.Typy zařízení SAP pro starší verze nebo modely zařízení (uvedené na trh do června 2009) zůstávají v centru pro stahování softwaru společnosti Canon http://software.canon-europe.com/.Dostupnost typů zařízení Canon: všechny modely řad i-SENSYS, imageRUNNER a iR-ADV podporující jazyky PCL/PS.Základní specifikace typů zařízení SAP
Jazyky Angličtina, francouzština, italština, němčina, španělština
Písma Podporovaná písma závisí na úrovni podpory zařízení a typu zařízení.
Pro zařízení poskytovaná prostřednictvím společnosti SAP AG jsou podporovaná písma uvedena v dokumentu „Zpráva průvodce dodavateli tiskáren: Canon“ pro typ zařízení certifikovaný pro systém SAP. V závislosti na zařízení se jedná o znakovou sadu Latin 1 (západoevropské jazyky) a formát Unicode pro Latin1, cyrilici, řečtinu a hebrejštinu.
Pro typy zařízení uvolněné prostřednictvím centra pro stahování softwaru společnosti Canon zahrnuje podpora písem znakovou sadu Latin 1 pro západoevropské jazyky.
Podpora operačních systémů SAP R/3, SAP Netweaver
Hardwarová rozhraní Síťová
Jazyky PDL PCL a PS